Belgacom E-mail richtlijnen


Dit is een referentiepunt voor richtlijnen, omtrent het sturen van e-mail naar Belgacom. Het is sterk aangewezen om deze richtlijnen op regelmatige basis na te lezen, om er zeker van te zijn dat u aan alle richtlijnen voldoet, om problemen te vermijden bij het versturen van e-mail naar ons.

  • E-mail standaarden
    Dit onderdeel onderlijnt de technische standaarden die we verwachten van verzenders die mail afleveren aan Belgacom klanten
  • Aanbevolen richtlijnen
    Dit onderdeel onderlijnt hoe u zou moeten mail sturen naar Belgacom klanten
Belgacom
Belgacom